U N I T and S O F A, s.r.o.
Salvátorská 1092/10
110 00 Prague
Czech Republic

+420 221 776 711

 

office@unitsofa.com

ICO: 28919645
DIC: CZ28919645

Zapsaná v obchodním rejstříku
MS v Praze oddíl C, vložka 153202